Eesti English Русский

Avaldus Seltsi liikmeks astumiseks

Avaldus Eesti Optometristide Seltsi liikmeks astumiseks

 

 

Nimi

Amet

Kodune aadress

Sihtnumber

Linn

Töökoht

Töökoha aadress

Sihtnumber

Linn

Telefon

e-mail

Eesti Optometristide Seltsi liikmena kohustun tunnustama ja täitma Seltsi põhikirja ning tasuma Seltsi liikmeks olemise perioodil liikmemaksu.

 

 

 

 

Allkiri Kuupäev

 

 

 

Eesti Optometristide Selts on 4.detsembril 2005. aastal asutatud optometriste ja optikaala töötajaid ühendav mittetulundusühing, mille eesmärgiks on Eesti optometristide ühendamine ja nende ühiste huvide esindamine, optometristide kvalifikatsiooni tõstmine ja täiendkoolituste korraldamine.

Eesti Optometristide Seltsiiga-aastane liikmemaks on 19.20 eurot

Alus: EOS asutamiskoosoleku protokoll nr.1/2005.

 

Liikmestaatuse saanutele saadab Eesti Optometristide Seltsi juhatus sellekohase teatise e-mailile.

 

 

 

Eesti Optometristide Selts Seene tn.23, Tallinn 11621

Reg. nr. 80246117 a/a 221034329329