Eesti English Русский

10.04.2015

Eesti Optometristide Seltsi üldkoosolek
 
10.04.2015.a.
 
Koosoleku juhataja: Agnes Lill
Protokollija: Katriine Lauri


1. Seltsi on tarvis uut energiat ja Seltsi etteotsa inimesi, kellel on tahet midagi ka reaalselt ära teha ning kes innustavad oma tahtega ka teisi. Seega võeti vastu otsus valida Eesti Optometristide Seltsile uus juhatus.
Alates 10.04.2015 kuuluvad juhatusse:
Agnes Lill
Birgit Vaarandi
Kersti Tuulik
Regina Dolgopolaja
Kirsika Piiskop
Revident- Vootele Tamme
 
Õnnitleme uusi juhatuse liikmeid ning ootame neilt suuri tegusid. Samuti paneme südamele ka teistele seltsiliikmetele, et selleks, et seltsis midagi ära teha või kaasa lüüa ei pea ilmtingimata kuuluma juhatusse. Suurt osalemistahet ning kaasamõtlemist oodatakse kõikidelt seltsiliikmetelt.
 
Vajalikud tegevused: 
2. Optometristidel ei ole kehtivat kutsestandardit, kuna viimane kaotas kehtivuse aastal 2013. See on asi, millega tuleb tegeleda kiiremas korras!
Kutsestandardi koostamise eestvedamise võtsid enda peale
1. Jaanika Kriisk
2. Vootele Tamme
3. Monika Turba
4. Kirsika Piiskop
5. Marilin Hango
6. Laura Tõnov
Kui kutsestandard on koostatud, siis edasine asjaajamise kulg võiks toimida sedaviisi:
Optometristide pädevuse säilitamiseks nõue teha kutseeksamit ning selle põhjal väljastada optometristile kutsetunnistus. Sealt edasi tegevate kutsetunnistusega optometristide kandmine tervishoiuregistrisse.
 
 
 
 
3. Tuleks mõtlema hakata sügisesele EOS koolituspäevale. Koolituspäeva organiseerimise oli valmis enda kanda võtma Kersti Tuulik, kuid kõik liikmed on muidugi oodatud aitama Kerstit nii nõus kui jõus. Koolituspäev on edukas siis, kui seal on esindatud teemad, mis just teid huvitavad. Koolitusel esinejate kirjas on juba Kirsika Piiskop ja Monika Turba oma huvitava lõputööga teemal „Eesti kontaktläätsekandjate profiil ja rahulolu“
Millised teemad võiksid olla veel koolitusel esindatud? Ootame teie ettepanekuid!
 
 
4. EOS kohtus 2014.a. novembris ümarlaual oftalmoloogidega (K. Noor, M. Pastak, V. Reigo, M. Rebane ja T. Jugaste ning OP P. Hallikas, A. Lill ja V. Tamme)
Teemad mida läbiti:
1.      Lapsed. Mis võiks olla optometristide pädevuses ning mis oftalmoloogide pädevuses.
2.      Optometristid ning profülaktiliste silmatilkade kasutamise võimalused.
3.      Optometristi roll tervisetõendi väljastamisel sõidukijuhtidele.
Lepiti kokku ühismemo koostamises, mida pole oftalmoloogide poolt siiani tulnud.
 
Oftalmoloogid olid enamjaolt tänulikud optometristide asjalikule tööle ning tunnustavad ennetustööd, mille teeme ära meie oma kabinettides ning seeläbi vähendame ka nende töökoormust.
Küll aga optometristide õiguste suurdendamise kohta oli oftalmoloogidel eriarvamusi. Suurim mure neil on see, et nad ei usalda meie oskuseid 100%-liselt ning kardavad, et seeläbi võime jätta kahe silmavahele midagi väga olulist.
Ehk kui tahame õigusi juurde, peame ka ise juurde õppima. Ma arvan, et sellega muidugi nõustuvad kõik optometristid.
 
5. Siinkohal oleks hea meelde tuletada, et kui keegi optometristidest soovib minna rahvusvahelisele koolitusele siis on igal liikmel võimalus küsida toetust koolitustasu maksmisel. Selle alla ei kuulu lennu-, restorani- ja majutustasud. Koolitus peab olema optomeetria-alane. Toetust võib alati küsida, kuid toetust jagatakse vastavalt võimalusele. Kõigile küsijatele ei pruugi tulla positiivne vastus.
 
6. EOS juhatuse liige A. Lill koostab kõikide kokkulepitud tegevuste kondikava ning läbiviimise plaani.
 
  
10. aprillil 2015.a. Tallinnas.